Holistische aanpak

Holistische aanpak

Iedereen die binnenkomt met een burn-out heeft een aantal overeenkomstige symptomen, maar de oorzaak kan bij iedereen op een ander punt zitten.

De begeleiding is holistisch, dit houdt in dat we naar jou en je omgeving als geheel kijken. Je lichaam, je emoties, je denken maar ook je omgeving spelen een rol in klachten die je hebt ontwikkeld.


Herstelfactoren

We werken vanuit zes verschillende

invalshoeken cq herstelfactoren:

  • acceptatie
  • balans inspanning en ontspanning
  • contact met lichaam en hart
  • zelfinzicht
  • steun en omgeving
  • stofwisseling


Deze factoren spelen bij burn-out en overspannenheid allen, in meer of mindere mate, een belangrijke rol. Indien nodig verwijzen ik door of werken we samen, denk hierbij bijvoorbeeld aan huisarts, acupuncturist of haptonoom.


Samen

Indien nodig kan tijdens de begeleiding worden samengewerkt met de diverse betrokkenen. Hierdoor voel je je  ondersteund in het proces van herstel. Een snelle eerste afspraak na uitval en de support van de werkgever bevorderen een eerdere terugkeer in het werk en daardoor minder ziekteverzuimkosten.


De begeleiding bij re-integratie vindt plaats in samenspraak met leidinggevende, hr, bedrijfsarts, en/of arbeidsdeskundige. Zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal uren en type werkzaamheden tijdens de werkhervatting.


Bij voorkeur vindt de eerste afspraak zo kort mogelijk na uitval plaats.  De ervaring leert dat circa 10 tot 15 sessies (van ieder 1,5 a 2 uur) nodig zijn. Aan het einde van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij indien gewenst de leidinggevende betrokken is.


Meer informatie:






Holistische aanpak

leer met aandacht en op open wijze naar jezelf te kijken